טוביה ביטרלי

טוביה ביטרלי

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: חדרי הפלאות והארגון של ידע באימפריה הרומית הקדושה במאות ה16 וה17.

שם המנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר: מחקר זה יעסוק בארגון של 'חדרי הפלאות' על ידי האספנים, בעבודה זאת ברצוני לדון כיצד האספנים ארגנו את ידיעותיהם ואת גבולות הקטגוריה של החפצים השונים. המחקר ינסה לענות על השאלות, כיצד חלקים של האוספים הפכו לידע המשקף את השקפת עולמם של האספנים.

מחקר זה הינו מחקר בהיסטוריה חברתית, המבוסס על מיקרוקוסמוס של חדרי הפלאות; תוך דיון בסוגיה של רכישת הידע, על ידי 'בניה' ו'יצור' של ידע, על בסיס מדעי של מתודות מחקר (כמו: קטגוריזציה, מיון וניסויים ועוד). התייחסות אל האספנים, תבסס על פי התפיסה של ה'סוציולוגיה החדשה' ועם דגש על התפיסה של ה'מיקרו-סוציולוגיה' המתייחסת אל הסוגיות בחיי היום יום של קבוצות קטנות (כמו: חוגים, רשתות ועוד), אלו הן 'קהילות אפיסטמולוגיות' ואלו הן היחידות הבסיסיות שבונות את הידע ומעבירות אותו בצורת דיפוזיה דרך ערוצים מסוימים. קהילות אלו, מאובחנות במקרים רבים דרך הממד של ה'מיקרו-מרחב' (micro-space) שהן מתקיימות. במחקר המיקרו-מרחב, הוא היצירה של 'חדרי הפלאות' על ידי מערכת יחסים של בין האספנים וסוכני הקנייה שלהם מחד ומאידך מערכת היחסים בין האספנים עצמם (האספנים, חוקרים והמבקרים של 'חדרי הפלאות').

תקציר ביוגרפי: עליתי לפני 9 שנים משוויץ אוהב לטייל ולקרוא ספרים.

מלגת מוסה תשע"ז