ד"ר חנן חריף

harifim@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: פאן-אסייתיות, פאן-שמיות, אסלאם ו"חזרה לשורשים" באידיאולוגיה הציונית ובקרב מתנגדיה.

מלגת נשיא תשס"ט