חנן אמויאל אנגלרד

חנן

החוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים

נושא המחקר: היבטים של הקומיות וההומור בחלק השני של ''דון קיחוטה'' מאת סרוונטס

מנחה: פרופ' רות פיין

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז