חנה קופר

חנה קופר

ספרות כללית והשוואתית

 

נושא המחקר: ייצוג אומנות חזותית בשירה ובפרוזה אינפורמטיבית

שנת תחילת המלגה: תשפ"א