חגי וייס

חגי וייס

החוג למקרא

נושא המחקר: שילובה של ספרות שיבת ציון בטקסטים מתקופות קודמות לתקופת שיבת ציון

 

מנחה: פרופ' מיכאל סיגל

תקציר המחקר: אני בוחן את שופטים כ"א, המאופיין במחקר כטקסט מאוחר מימי שיבת ציון. אני מנתח את הטקסט המקראי תוך ניסיון לזהות את שלבי העריכה הספרותית של הטקסט והאם הפולמוס על הנשים הנכריות שאירע בימי שיבת ציון השפיע על אופן התהוות הטקסט הזה, בדומה להצעתו, למשל, של ד"ר רוני גולדשטיין על יהושע, כ"ב, 9 - 34.

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ח