ד"ר הלל בן ששון

b.hillel@gmail.com

 החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: שם ההוויה ותורת ההוויה

תקציר המחקר: אני מבקש לעסוק במסגרת עבודת הדוקטור שאכתוב בסוגיה הפועמת בלב שתי המסורות גם יחד (גם אם בניסוחים ובאופנים מעט שונים). במסורת הפילוסופית של המערב נהוג לכנות סוגיה זו הבעיה האונטולוגית או שאלת ההוויה, ואילו במסורת המחשבה והיצירה התורנית שאלה זו מכוננת את אחד ההבטים החשובים ביותר של החקירה התיאולוגית - אופיו וזהותו של האל. כוונתי בעבודה זו היא להתחקות אחר שמו הפרטי והמפורש של האל, י.ה.ו.ה., הנקרא גם שם הוויה.

מלגת נשיא תש"ע