הללי הראל

haleli_harel.jpg
הללי
הראל
haleli.harel@mail.huji.ac.il

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדוםתקציר המחקר:  בעבודתי אני מציגה מיפוי של מילים שאולות מלשונות שמיות בטקסטים הכתובים מצרית עתיקה מתקופת הממלכה החדשה (המחצית השניה של האלף השני לפנה"ס.) לשם כך יצרתי מסד נתונים בשם "ברית" ובו תעדתי ונתחתי את קורפוס המילים השאולות.
מילים זרות רבות מופיעות בשירים, סיפורים, מרשמים, ורשימות שלל מלכותיות. מטרתי היא לתאר כיצד מילים שאולות נכתבו בכתב המצרי ומוינו לתוך קטגוריות סמנטיות מצריות, ועל בסיס זה לחשוף את תחומי הידע וההקשרים בהם התרחש מגע לשוני באלף השני לפני הספירה. 

 

 

נושא המחקר:  מפת שאילות מלשונות שמיות במצרית העתיקה

שם המנחה: פרופ' אורלי גולדווסר

תקציר המחקר:  בעבודתי אני מציגה מיפוי של מילים שאולות מלשונות שמיות בטקסטים הכתובים מצרית עתיקה מתקופת הממלכה החדשה (המחצית השניה של האלף השני לפנה"ס.) לשם כך יצרתי מסד נתונים בשם "ברית" ובו תעדתי ונתחתי את קורפוס המילים השאולות.
מילים זרות רבות מופיעות בשירים, סיפורים, מרשמים, ורשימות שלל מלכותיות. מטרתי היא לתאר כיצד מילים שאולות נכתבו בכתב המצרי ומוינו לתוך קטגוריות סמנטיות מצריות, ועל בסיס זה לחשוף את תחומי הידע וההקשרים בהם התרחש מגע לשוני באלף השני לפני הספירה. 

תקציר ביוגרפי: תחומי המחקר המרכזיים בהם אני עוסקת הם השפה המצרית העתיקה והניתוח הסמנטי והדקדוקי שלה. כמו כן, ביצירת כלים דיגיטליים לתיאור וחקר לשונות עתיקות, במטרה להנגיש לקורא העכשווי את המזרח הקרוב הקדום.

למדתי לתואר ראשון בבלשנות מבנית ותואר שני באגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית, וכן השלמתי לימודי תעודה במוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. לצד כתיבת עבודת הדוקטורט, אני מלמדת קופטית במכון פוליס בירושלים.

 

מלגת רוטנשטרייך 2019/20, תש"ף

אתרhttps://archaeomind.huji.ac.il/