הללי הראל

haleli_harel.jpg

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

נושא המחקר: 'סחר במילים: הלקסיקון השמי בלשון המצרית של תקופת הביניים השנייה והממלכה החדשה בהקשרו התרבותי'

שם המנחה: פרופ' אורלי גולדווסר

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי אני חוקרת כיצד תמורות חברתיות ותרבותיות משתקפות בשינויים שהתרחשו בטקסטים הכתובים במצרית עתיקה לאורך המחצית השניה של האלף השני לפני הספירה. מושא המחקר שלי הוא מילים שאולות מלשונות שמיות המופיעות בטקסטים מצריים. במסגרת זו, אני יוצרת לקסיקון מקוון של מילים שאולות מלשונות שמיות במצרית העתיקה (למידע נוסף https://www.brtlist.info/).

מטרתי היא ללמוד משינוי לשוני על מציאות לשונית ולשפוך אור חדש אודות המרקם החברתי במצרים של האלף השני לפנה"ס. מלאכה זאת נעשית באמצעות ניתוח לקסיקוגרפי, בלשני ופילולוגי של ההיקרויות של לקסיקון זר. את החומר הלשוני אני מקשרת לממצאים חומריים ולידע ההסטורי שברשותינו, בכדי להציג את מסען של מילים אל תוך הספרות המצרית העתיקה ומחוצה לה.

 

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון בבלשנות מבנית ותואר שני באגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית, וכן השלמתי לימודי תעודה במוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. לצד כתיבת עבודת הדוקטורט, אני מלמדת קופטית במכון פוליס בירושלים, ולוקחת חלק במספר פרויקטים מחקריים המתמקדים בפיתוח כלי מחשוב במטרה להנגיש לקורא העכשווי את המזרח הקרוב הקדום.

 

מלגת רוטנשטרייך תש"ף