הדס מאייט

hadas.mailhot@mail.huji.ac.il

תכנית אישית למוסמך 

נושא המחקר: היסטוריה ופילולוגיה איראנים והודים קדומים

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט