הדיל ג'עפר

h
רכזת תקציבים, תכנית עמיתי מרטין בובר
בניין מנדל, חדר 321
02- 5881747