דרור קוכן

dror.kochan@gmail.com

החוג ללימודי מזרח אסיה

נושא המחקר: Migration, Civil Society and Urban Change - The New Faces of Urban China

תקציר המחקר: המחקר יבחן את ההשפעות המרחביות של הגירה פנימית בסין במספר ערים, ומתעתד ליצור טיפולוגיה של המימד המרחבי של ההגירה – הן ברמה האישית (של המהגר), והן ברמת התכנון העירוני ודרכי ההתמודדות של הממשל המקומי/מתכננים עירוניים

מלגת נשיא תשס"ט