דניאל להמן

dnyl_lhmn.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: ייצוגים של הרפורמציה בפולמוס הפרוטסטנטי-יהודי: מאבקים פנים-נוצריים ב"נוכחות" יהודים

שם המנחה: פרופ' רם בן-שלום, ד"ר איה אלידע

תקציר המחקר: מחקרי עוסק בייצוגים של הרפורמציה בפולמוס הפרוטסטנטי נגד היהודים. כיצד נדונה הרפורמציה, או באו רגישויות פרוטסטנטיות לידי ביטוי? כיצד השפיע המפגש (האמיתי או המדומיין) עם אחר יהודי על ההתייחסויות הללו למתחים פנים-נוצריים? ומה מגלות אותן התייחסויות לפילוגים ולוויכוחים של הרפורמציה על האופן שבו תפסו הוגים פרוטסטנטיים את הפולמוס האנטי-יהודי?

תקציר ביוגרפי: בוגר תואר ראשון בחוג להיסטוריה ובתוכניות אמירים (רוח) ובית הספר להיסטוריה, ותואר שני בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. מחקרי עוסק בייצוגים של הרפורמציה בתוך הפולמוס הפרוטסטני-יהודי במאות ה-16 וה-17.

פרסומים:

  • "'Such an Illumination Cannot Occur': Anthonius Margaritha, the Reformation, and the Polemic against the Jews," Archiv für Reformationsgeschichte 111 (2020), forthcoming.

    "אפוקליפסה של משבר נוצרי: 'אלגוריה קדושה' של יאן פרובוסט כתגובה לראשית הרפורמציה", מוזה: כתב עת לתלמידי מחקר במדעי הרוח 3 (2019), 37-20.

    "בין יהדות לנצרו(יו)ת, בין אתנוגרפיה לפולמוס: כתיבתו של אנטוניוס מרגריטה על הקבלה ב'האמונה היהודית כולה', היה היה: במה צעירה להיסטוריה 14 (2019), 48-29.

מלגת נשיא תשע"ט

מלגת רוטנשטרייך תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ז