דניאל ביננבוים

daniel_binenboym.jpg

החוג לפילוסופיה

 

נושא המחקר: מטאפיזיקה ופנומנולוגיה

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"א