דניאל אברין

דניאל

החוג לבלשנות

 נושא המחקר:  שימושיו של המודוס הסובג'נקטיבי ("דרך התילוי") בשפות רומאניות במשלב הספרותי והדבור בהתבסס על קורפוס תרגומים מקבילי

מנחה: 

תקציר המחקר:  התזה שלי עוסקת בשימוש במודוס הסובג'נקטיבי ("דרך התילוי") בשפות הרומאניות (כגון צרפתית, ספרדית, איטלקית) במשלב הספרותי וכן במשלב הדיבורי, וזאת בהתבסס על עבודה עם קורפוס תרגומים מקבילי. המחקר שואף לעמוד על נקודות הדימיון ובעיקר השוני הקיימות בין השפות הרומאניות בקטגוריה זו. בין המטרות העומדות לנגד עיניי במחקר זה, היא שילובו בבלשנות היישומית, קרי בהוראה מקבילה של השפות הרומאניות ובפרט של נושא סבוך זה (כאשר שיטת ההוראה עצמה, חייבת לשלב בין שיטת ה-CEFR מחד גיסא, אך גם תוך שימוש בהישגי הבלשנות מאידך גיסא). "בלוני ניסוי" של הוראה מקבילה שכזו הופרחו על ידי כבר לפני מספר שנים, והמחקר מיועד להוסיף עוד נדבך לתשתית המחקרית בתחום זה. בנוסף, כולי תקווה כי למחקר יהיה גם עניין עבור קהילת המתרגמים וכל העוסקים במלאכת התרגום. הוראת שפות ותרגום הם שני תחומים הקרובים לליבי, ומטרתי במחקר זה להציג את הסימביוזה בין השניים, וזאת מנקודת מבט של הבלשנות היישומית.

שנת תחילת המלגה: תשפ''ב