ד"ר דוד סבתו

סבתו

החוג לתלמוד והלכה

נושא המחקר: משנתו של רבי יהושע בן חנניה

מנחה: פרופ' מנחם כהנא

תקציר המחקר: חורבן בית שני בשנת 70 לספירה היוה נקודת מפנה דרמטית בעולמה של היהדות ושל העם היהודי בעת העתיקה. בעקבות החורבן עבר מרכז הכובד של ההנהגה הדתית אל יבנה, שם עוצבה במידה רבה תורתם של התנאים, ושורטטו מחדש קווי דיוקנה העיקריים של היהדות. בעבודתי אני מתמקד בדמותו של רבי יהושע בן חנניה, הנמנה עם התנאים המרכזיים שפעלו בראשית תקופת יבנה, ונחשב בצדק כגדול ממשיכי דרכם של חכמי בית הלל. במחקר תנותח באופן שיטתי משנתו ההלכתית והאידיאולוגית תוך מיפוין של העמדות האחרות שרווחו בעולמה של יבנה ובחינת יחסי הגומלין ביניהן.

פרסומים:

הסגרת יחיד לשם הצלת רבים: גלגוליה של דילמה תלמודית. התקבל לפרסום בשנתון המשפט העברי.

מהלכה למעשה: מעשה שהיה כעילה לתקנה בתלמוד הבבלי, התקבל לפרסום בכתב העת 'סידרא'

'אוניברסליות מציון: חזונו המדיני של ישעיהו', בתוך: השילוח 6 [תשע"ז]

אגדה והלכה במשנה', בתוך: נטועים יט [תשע"ג].

אגדת טיטוס, בתוך: דרך אגדה יא [תשע"א]

מלגת נשיא תשע"ו