ד"ר דביר צור

dvir_tzur@yahoo.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: פואטיקת המרחב בספריו המאוחרים של ס. יזהר.

תקציר המחקר: המחקר מתמקד בשאלות של תיאור המרחב הישראלי בספריו המאוחרים של ס. יזהר, שהתפרסמו במהלך שנות התשעים של המאה העשרים. על ידי ניתוח של תיאורים נופיים, מקומיים ויחסם לאדם, מבקש המחקר לראות את תמונת העולם והמקום כפי שהיא מופיעה אצל יזהר ואת מיקומה למול התרבות והחברה בישראל בכל הנוגע לשאלות קיומו של הבית הפרטי והלאומי ושל המרחב המקומי. כמו כן עוסק המחקר במרחב הישראלי-יהודי לעומת מרחב של זהויות אחרות הקיימות ובשאלות של ילידיות והתיישבות. התיאוריות הבאות לידי ביטוי בעבודה כוללות מאמרים וספרים מתחום הגיאוגרפיה ההומניסטית, מהמחקר הביקורתי על-אודות המרחב, מגיאוגרפיה ביקורתית, ומתיאוריות פנומנולוגיות של מרחב ואדם. כמו כן משתמשת העבודה בתיאוריות על מקומו של המרחב בשדה הספרותי ובחברה הישראלית.

מלגת נשיא תשס"ח