גל אלניר

גל אלניר
תכנית אישית במדעי הרוח

נושא המחקר: מחשבת חז"ל

שנת התחלה התכנית: תשע"ח