גיא רון-גלבע

גיא רון-גלבע

שפה וספרת ערבית

נושא המחקר: המופלא (עג'אא'ב) בספרות הערבית של ימי הביניים.

מנחים: פרופ' שרה סבירי ופרופ' מאיר מ' בר־אשר.

תקציר המחקר: במסגרת המחקר אני מתחקה אחר גילויים של הפלאי והמופלא בספרות התקופה העבאסית (בעיקר מן המאות השלישית/התשיעית עד הרביעית/עשירית), בתכנים שכותבים שונים, בהם סופרי אדב, גיאוגרפים ונוסעים, יצקו לקטגוריה זו וביחסם של כותבים אלה לפלא על רקע התרבות הספרותית והאינטלקטואלית של תקופתם. 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד