ברק רום

barak_rom.jpg

החוג לפילוסופיה

תחום המחקר: פנומנולוגיה, אקזיסטנציאליזם

שנת תחילת המלגה: תש"ף