ברק רום

barak_rom.jpg

החוג לפילוסופיהנושא מחקר: פנומנולוגיה של מודעות ל'עצמי' ושל חווית אושר וסבל: השלכות אקזיסטנציאליסטיות.

תקציר: בעבודה אדון בפנומנולוגיה של רמות מודעות שונות ל'עצמי', מודעות רפלקטיבית ולא רפלקטיבית, לאור הגותם של היידגר וסארטר, וכן בתיאור חווית אושר וסבל. לאור ניתוח פנומנולוגי זה, אטען לקיומה של זיקה עמוקה בין השניים, בפרט בין חווית סבל, או לכל הפחות אי אושר, לבין מודעות רפלקטיבית. בהמשך אקח קו מחשבה זה צעד נוסף לעבר המסקנות האקזיסטנציאליסטיות היוצאות ממנו, תוך הדגשת ההשלכות על אופי הבנת ה'עצמי' וחווית משמעות.

מנחה: ד"ר מיכאל רובק

שנת תחילת המלגה: תש"ף