ברק בן יוסף

ברק בן יוסף

החוג לספרות כללית והשוואתית

תחום/נושא המחקר: מערכת היחסים בין העברית לערבית במרחב ספרותי אחד

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ח