ברק בן-ארויה

barak_ben-aroia.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: רעיונות מרכזיים בעיצוב שיח הזהות הגרמנית המודרנית: מגמות והתפתחות בראי רימייקים בקולנוע הגרמני

שם המנחה: פרופ' עופר אשכנזי

תקציר המחקר: המחקר שלי יתבסס על ניתוח השוואתי רחב של רימייקים מהקולנוע הגרמני, במטרה לחדד את מאפייניהן של הקטגוריות, המושגים ומילות המפתח המרכיבות את שיח הזהות הגרמני המודרני, החל מהשנים האחרונות של המאה התשע עשרה ועד לתקופה שאחרי המלחמה הקרה.
הפרשנות שלי לסרטים תציב את הגרסאות השונות בנסיבות ההיסטוריות המגוונות בהן נוצרו, בהתבסס על גישות עדכניות לניתוח קולנועי. באמצעות הדגשת השינויים והחזרות בגרסאות השונות, אתאר את התפתחותו של שיח הזהות הגרמנית לאורך המאה העשרים על סתירותיו, ניגודיו והמשכיותו.

תקציר ביוגרפי: סיימתי את לימודי התואר הראשון ושני בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.

 

מלגת מוסה תש"ף