בנצי קינרייך סמואל

בנצי קינרייך

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: טיעוני רגרסיה

מנחה: ד"ר אהרון סיגל

שנת תחילת המלגה: תשע"ח