ד"ר בנימין הוניאדי

בנימין הוניאדי

יידיש

נושא המחקר: התגבשותה של התנועה האנרכיסטית היהודית בעיתונות ובספרות יידיש בין השנים 1890−1918

שם המנחה: פרופ' אברהם נוברשטרן, פרופ' דוד רוסקיס

תקציר המחקר: מחקרי יבקש לעסוק בספרות היידיש של התנועה האנרכיסטית היהודית בתקופה שבין סוף המאה ה-י''ט ותחילת המאה ה-כ' עד סוף מלחמת העולם הראשונה. הספרות בה אעסוק התפתחה בעיקרה במרכזי התנועה שבניו-יורק ובלונדון, וצורתה העיקרית הייתה בדמות עיתונים וחומרים נוספים אשר הכינה התנועה והפיצה בין חבריה. בשנים הרלוונטיות, היה הרוב המכריע של החומרים הפוליטיים והספרותיים שהפיקה התנועה כתוב ביידיש, דבר אשר הגביל את היקף השפעתה ליהודים דוברי יידיש בלבד. מאפייניה הסוציולוגיים והתרבותיים של התנועה היו קשורים במידה רבה לאופיה האתני, ולכן אבקש לבחון מקרוב את הקשר שבין אופי זה לספרות שהעמידה התנועה לאורך השנים. מפעלה הספרותי של התנועה הביא עם הזמן לגיבוש מערכת סמלים וגיבורים תרבותיים, גיבורים ויצירות אשר חרטה התנועה על דגלה. בהקשר זה הייתה זו העיתונות האנרכיסטית אשר מילאה תפקיד מפתח בייצוג ערכי התנועה, האידאולוגיה, והתרבות החדשה שלה ביידיש.

תקציר ביוגרפי: בנימין הוניאדי הוא תלמיד מצטיין של בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מחקרו, התגבשותה של התנועה האנרכיסטית היהודית בעיתונות ובספרות יידיש בין השנים 1890−1918 (בהנחייתם של פרופ' אברהם נוברשטרן ופרופ' דוד רוסקיס) מבקש לעסוק בספרות היידיש של התנועה האנרכיסטית היהודית בתקופה שבין סוף המאה ה-י''ט ותחילת המאה ה-כ', ועד סוף מלחמת העולם הראשונה. מאפייניה הסוציולוגיים והתרבותיים של התנועה היו קשורים במידה רבה לאופיה האתני, ולכן המחקר מבקש לבחון מקרוב את הקשר שבין אופי זה לספרותה של התנועה לאורך השנים. מפעלה הספרותי של התנועה הביא עם הזמן לגיבוש מערכת סמלים וגיבורים תרבותיים, גיבורים ויצירות אשר חרטה התנועה על דגלה. הוניאדי סיים את התואר השני שלו בלימודי יידיש בתכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב. עבודת התזה שלו, התרגום, העיבוד הראשון הידוע ליידיש של 'יון מצולה' שיצא באמסטרדם בשנת 1686 ניתחה את הגרסה המעובדת של יון מצולה מבחינה פילולוגית והציעה למקם יצירה זו בהקשר תרבותי רחב ורב-גוני של ההיסטוריוגרפיה היהודית. בלימודיו הקודמים, חקר הוניאדי את העיתון החרדי הראשון שיצא בשפת יידיש בהונגריה בשם עמוד היראה לראשונה ב-1868 בעריכת הרב עקיבא יוסף שלזינגר, שנהיה לימים דמות בולטת גם בציונות הדתית המתהווה וגם בחוגי ההגות החרדית. הוניאדי מתעניין בתחומים שקשורים לתולדות וספרות האימפריה האוסטרו-הונגרית, ספרות הונגרית יהודית ותרבות וספרות יידיש.

פרסומים:

Edited Volumes

  • Zalmen Gradowski, Auschwitz tekercs – A pokol sziveben [The Scroll of Auschwitz – In the Heart of Hell] (Budapest: Múlt és Jövő, 2017).

Refereed Journal Articles

  • “Isten szolgái - R. Joszef Akiva Schlesinger ultra-ortodox újságja az 1860-as években Magyarországon: a jiddis Amud ha-Jira” [Servants of God: Amud ha-Yira - R. Akiva Yosef Schlesinger’s Ultra-Orthodox journal in the 1860’s in Hungary], Régió, 23,1 (2015), pp. 50-71.

Book Chapters

  • “Folyóirat mint emlékkönyv: A tel-aviv-i Máramarossziget”, [Periodical as a Yizker-bukh: The Máramarossziget journal in Tel-Aviv], “Avigdor Hameiri a prózaíró” [Avigdor Hameiri’s Prose]”, in Anna Szalai, ed., Me-Agan ha-Karpatim ad le-Yam ha-tikhon [From the Carpathian Basin to the Mediterranean Sea], Essays on Hungarian Jews in Israel (2019) (in Hebrew and Hungarian) (submitted for publication).

Conference Proceedings

  • “Morose News for a Mundane World: Rabbinic Discourse in the Yiddish Amud ha-Yira in Hungary, 1866−1867”, Proceedings of the Ladino-Yiddish Rabbinic Writings International Workshop Held at the Hebrew University of Jerusalem (submitted for publication).

Other Publications

  • “Farshklaft tsu Got - R. Akive Yoysef Shlezingers gor frume tsaytung af yidish ‘Amed ha-yire’ in Ungern in di 1860er yorn” [Enslaved by God. R. Akiva Yosef Schlesinger’s Ultra-Orthodox Yiddish Journal in the 1860s in Hungary], Yerushalmer Almanakh (forthcoming).
  • “Ha-kadosh Shomer: Ha-teatron ve-kefulo − Gilgul sipura shel alilat ha-dam shel Tisa-Eslar be-tarbut yidish ha-popularit” [The Holy Shomer: Theater and its Double − The Story of the Blood Libel of Tiszaeszlár in Yiddish Popular Culture], Ho!, 16 (2018), pp. 317-321.
  • “Isaac Bashevis Singer elbeszélése a Forvertsben” [Isaac Bashevis Singer’s Short Story in the Forverts], Múlt és Jövő, 4 (2013), pp. 116-118.
  • “A nőbűvölő. Ayzik-Meyer Dik és a haszkala nézeteinek terjesztése a 19. századi Kelet-Európában” [The womanizer. Ayzik-Meyer Dik and the Propagation of the Views of Haskala in 19th Century Eastern Europe], Múlt és Jövő, 3 (2012), pp. 108-116.

מלגת נשיא תשע"ז