בועז ברגר

Boaz Berger

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: התפתחות התדמית האבירית של האליטה השלטונית הבריטית במפנה המאה ה-19

שם המנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר המחקר: מחקרי עוסק באופן בו האליטה השלטונית הבריטית אימצה והשתמשה בתבניות של ייצוג ויזואלי הירואי על מנת לבסס את מעמדה כתגובה למשברים ולאתגרים הפוליטיים בחצי השני של המאה השמונה עשרה הארוכה, וכיצד הפרקטיקה של הפגנת אידאל זה שינתה את מערכת הנורמות, הציפיות ויחסי הפוליטיקה הבריטית, כחלק מהתפתחות התרבות הדמוקרטית הליברלית הבריטית.

תקציר ביוגרפי: בוגר תואר ראשון ושני להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עוסק בהיסטוריה תרבותית בבריטניה במאה ה-18 הארוכה בדגש על אלמנטים ויזואליים. מחקרי עוסק בהתעצבותה של התעצבות ההדרגתית של התפתחות המסורת הדמוקרטית הבריטית המודרנית ושינוי תפקידו של הפוליטיקאי במסגרת אותו שינוי.

 

מלגת מוסה תשע"ט