אתי עבאדי

itay_abadi.jpg

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

נושא המחקר: ראשית התקופה האפיפליאולית והופעת הטכנולוגיה המקרוליתית בדרום הלבנט.

שם המנחה: פרופ' נייג'ל גורינג-מוריס

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט נבחנת ההתרחשות של אחד השינויים המהותיים בהתפתחות טכנולוגיית הציד הקדומה באזורנו (דרום הלבנט) עם הופעת הטכנולוגיה המיקרוליתית (כלי אבן קטנים המעוצבים בקפידה לצורות סטנדרטיות, המשמשים כחלק מכלי ציד מורכבים) במעבר בין התקופה הפליאולית העליונה לתקופה האפיפליאולית (לפני כ25 אלף שנים).
המחקר נועד להתחקות אחר מקור השינוי ואופן התפתחותה של התופעה מהיבטי הכרונולוגיה, הטכנולוגיה והסגנון. במחקר ייבחנו מכלולים שלכלי אבן מכמה אתרים בדרום הלבנט מסוף התקופה הפליאולית העליונה וראשית התקופה האפיפליאולית, באמצעות שחזור אופן ייצור הכלים המיקרוליתים. הבחינה תבוצע באמצעות שילוב שלוש שיטות שונות לניתוח ייצור כלי אבן: ניתוח משתנים, רפּאוּת וסיתות ניסויי. בסיס הנתונים של החיבור כולל ממצאים מחפירות עבר ומחפירות חדשות שמבוצעות על ידי מחבר המחקר הנוכחי במהלך כתיבת עבודת הדוקטורט.

תקציר ביוגרפי: דוקטורנט בחוג לארכיאולוגיה. בוגר תואר ראשון ושני לארכיאולוגיה מתאם האוניברסיטה העברית. התואר השני נעשה בהדרכת פרופ' אנה בלפר כהן ועסק במעבר מהפליאולית התיכון לעליון בלבנט (לפני כ47 אלף שנים). עבודת הדוקטורט נעשית בהדרכת פרופ' נייג'ל גורינג-מוריס, ובוחנת את השינויים הטכנולוגים בסיתות כלי הצור במעבר בין הפליאולית העליון לאפיפליאולית (לפני כ25 אלף שנים).

פרסומים:

  • Grosman, L., Munro, N.D., Abadi, I., Boaretto, E., Shaham, D., Belfer-Cohen, A., Bar-Yosef, O. 2016. Nahal Ein Gev II, a Late Natufian Community at the Sea of Galilee. PLoS ONE 11(1): e0146647. doi:10.1371/journal.pone.0146647.
  • Goder-Goldberger, M., Ginat, H., Ragolski, G., Seri, G., Abadi, I. 2017. Middle Palaeolithic Find Spots with Nubian Cores from the Southern Negev and the Arava, Israel. Journal of Lithic Studies 4(1). doi:10.2218/jls.v4i1.1688.
  • Grosman, L., Shaham, D., Valletta, F., Abadi, I., Goldgeier, H., Klein, N., Dubreuil, L., Munro, N.D. 2017. A Human Face Carved on a Pebble from the Late Natufian Site of Nahal Ein Gev II. Antiquity 91(358). doi:10.15184/aqy.2017.122.
  • Abadi, I., Grosman, L. 2019. Sickle Blade Technology in the Late Natufian of the Southern Levant. In Asrtuc L, McCartney C, Briois F, Kassianidou V (Eds.), Near Eastern Lithic Technologies on the Move: Interactions and Contexts in the Neolithic Traditions, 8th International Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, Nicosia, November 23rd–27th 2016. Pp. 295-304. Studies in Mediterranean Archaeology Volume 150. Astrom Editions, Nicosia.
  • Friesem, D.E., Abadi, I., Shaham, D., Grosman, L. 2019. Lime Plaster Cover of the Dead 12,000 Years Ago – New Evidence for the Origins of Lime Plaster Technology. Evolutionary Human Sciences 1: e9. doi: 10.1017/ehs.2019.9.
  • Abadi, I., Bar-Yosef, O., Belfer-Cohen, A. 2020. Kebara V — A Contribution for the Study of the Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant. PaleoAnthropology 2020: 1−28. doi:10.4207/PA.2020.ART139.
     

מלגת הנשיא תש"ף