ד"ר אריאל קופילוביץ

אריאל קופילוביץ

מקרא

נושא המחקר: עתיד ישראל על פי נבואות התקומה של יחזקאל (יחזקאל לג–לז) 

מנחה: פרופ' ברוך שוורץ

תקציר המחקרהמחקר יתמקד בחטיבת נבואות התקומה של יחזקאל המצויה בפרקים לג–לז בספרו. נבואות אלה נאמרו, לפי סדר הזמנים המשתקף בספר, בסמוך לאחר חורבן הבית, והנביא משרטט בהן בהרחבה את תכנית תקומת ישראל בעתיד ועוסק בהן בסוגיות שרובן אינן נדונות באופן שיטתי ביתר פרקי הספר. מטרת המחקר תהיה לבחון את השאלה כיצד, לפי יחזקאל, ייראה עתיד ישראל לאחר החורבן

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה