אריאל ליבנה

אריאל  ליבנה

מחשבת ישראל

נושא המחקרתפישת "החטא הקדמון" והסיבות לתמותת המין האנושי בהגותו של ר' הלל מוורונה

שם המנחה: ד"ר קטרינה ריגו

תקציר: מטרת עבודתי הינה לחקור את גישתו המקורית של ר' הלל מוורונה בסוגיית "החטא הקדמון", המושפעת מהמפגש בין סכולסטיקה נוצרית ורציונליזם אריסטוטלי באיטליה של המאה ה-13. נראה כי ר' הלל היה הפילוסוף היהודי הראשון אשר הקדיש דיון פילוסופי נפרד, העומד בפני עצמו, לסוגיית 'החטא הקדמון' ולבירור השאלה האם אכן תמותת המין האנושי הינה תולדה של אותו חטא. במסגרת המחקר בכוונתי להראות, על בסיס ניתוח פילולוגי-היסטורי, כי ר' הלל, על אף שהושפע ממסורות יהודיות ונוצריות שקדמו לו, מציג גישה פילוסופית יהודית ייחודית ומקורית לתפישת "החטא הקדמון", היוצרת תמהיל בין פילוסופיה אריסטוטלית ונאופלטונית, ומצויה כל העת בדיאלוג קרוב עם כתביו של תומאס אקווינס. כמו כן, אבקש להציע כי מהלך דיונו של ר' הלל בסוגיה זו, והעמדתה כחלק ממכלול סוגיות בעלות זיקה תיאולוגית נוצרית-לכאורה, מהווים היבט חשוב, שטרם נחקר, בתולדות הפולמוס התיאולוגי בין יהודים ונוצרים באיטליה בתקופה זו. כפועל יוצא מהמחקר, בכוונתי אף להכין מהדורה ביקורתית לדיונו של ר' הלל בסוגיה זו, הכוללת מראי מקום והערות.

 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה