אראלה הנדלר-בלום

אראלה

החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון

נושא המחקר:  לאומיות באמירויות המאוחדות

מנחה:  פרופ׳ אלי פודה וד״ר מורן זגה

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב