ד"ר אסף רוזן צבי

arosenzvi@gmail.com

החוג: תלמוד

נושא המחקר: מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דכספא: נוסח ופירוש, עריכה, מונחי הדיון ודרכי המדרש

המנחה\ים: פרופ' מנחם כהנא

 

מלגת נשיא תשע"ב