ד"ר אסף נתיב

אסף נתיב

התגבשות, התפוררות והגדרה מחדש: סידור ושינוי של מכלולים ארכיאולוגיים בין הניאולית הקראמי והמהפכה הערונית בדרום הלוואנט;חנתון: אתר ניאוליתי-כלקוליתי בגליל התחתון בישראל; סקר ארכיאולוגי של א-דלם, בית קברות בדווי ברמות הנגב; ארכיאולוגיה של מטמנות מודרניות בישראל.

קרא עוד