ד"ר אסיף רחמים

דר אסיף רחמים

החוג לספרות כללית והשוואתית

נושא המחקר: קרטוגרפים אובדי-דרך: מקום, מרחב ומיפוי בשירתם של פאול צלאן ואבות ישורון - מחקר השוואתי

שם המנחה: פרופ' יואב רינון, פרופ' ויויאן ליסקה

תקציר המחקר: המחקר שלי עוסק בשירתם של ישורון וצלאן בדגש על המקום המכריע שתופשת בה שאלת המקום והמרחב, התלישות והעקירה, הבית והיעדרו והיחס של כל אלה ללשון השירית ולמלאכת השירה. בלבו עומדת הפרקטיקה של מיפוי-מחדש באופן פואטי של מקומות ממשיים שלה אני קורא "קרטוגרפיה פואטית". שיטת מיפוי זו, בעלת אוריינטציה אתית מובהקת ומודעות היסטורית, מבקשת לחולל שינוי של ממש באופן שבו אנחנו מבינים את המקומות שבהם אנו חיים, זוכרים את העבר ואת ההיסטוריה שקשורים בהם, דרך המדיום האומנותי.

תקציר ביוגרפי: אני מתעניין בספרות ובהגות המאה העשרים, בדגש על המפגש בין הספרות הגרמנית להגות התיאורטית-פילוסופית הצרפתית. עבודת הדוקטורט שלי תתמקד בהשוואה בין הפואטיקות של המשוררים פאול צלאן ואבות ישורון בראי הלשון השבורה, ושבר הלשון.

 

פירסומים: 

"Mit der untrüglichen Spur": Poetic Cartography in Paul Celan’s Jerusalem Poems

 

מלגת נשיא תשע"ז