אסיה ברזניאק

b_asya@yahoo.com

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: תרבויות מיסיון ודפוסי ניצור והתנצרות במזרח ובמערב הנוצרי במאות ה-11-8

מלגת נשיא תשס"ח