אנטון פובזנר

אנטון פובזנר

ספרות אנגלית

נושא המחקר: עצמיות וכשליה בספריו של צ'רלס ברוקדן בראון

 

מנחה: פרופ' אמילי בודיק

תקציר: כתביו של צ'רלס ברוקדן בראון ידועים בליקוייהם האומנותיים. בייחוד ברומנים שלו, לעניין זה מצטרפות גם הפרעות בולטות באישיות הדמויות בסיפור, אשר מגיעות למצבים נפשיים חריגים בעקבות תהפוכות גורל קיצוניות. בעבודה זו אקשור בין שני הדברים, ואתייחס לשיבושים נרטיביים בתור רמזים לאמביוולנטיות וסתירות בתפיסותיו של בראון אודות עצמיות האדם, אשר באות לידי ביטוי ישיר יותר בדמויות המתוארות ביצירותיו.

 

חלק משמעותי מהטקסט של אדגר האנטלי מנותק משאר העלילה, והמספר-הגיבור ברומן מאבד את מיקומו המרכזי לקראת סיום הספר. שני עניינים אלה, כפי שאראה בהמשך, נובעים ממתח בין המחויבות של בראון לחזון של אמריקה כהתחלה חדשה לבין זיקתו העמוקה למורשת האירופאית והקולוניאלית. באופן דומה, קווי הדמות הבעייתיים של הגיבור הראשי בארתור מרווין ואובדן הקוהרנטיות הנרטיבית בכרך השני של הרומן קשורים בנקודות תורפה יסודיות של העצמיות הלוקיאנית אל מול אתגרי המודרנה. ככלל, אבקש לגבש גישה סדורה לחקר עצמיות דרך טקסטים ספרותיים ולמצוא שימושים חיוביים לפגמים אומנותיים במסגרת של ניתוח ספרותי.

 

מחזור תשע"ג