ד"ר אלמוט לאופר

almutlaufer@hotmail.com

החוג:לימודים גרמניים

נושא המחקר: חיי יהודי הכפרים הגרמניים בראי הספרות. שלב א'.

המנחה\ים: פרופ' יעקב הסינג

 

מלגת נשיא תשע"ב