אליענה קסלר

אליענה קסלר

החוג לבלשנות 

נושא המחקר: דגמי ערכיות והיערכות בפרסית אמצעית 

שם המנחה: ד"ר איתן גרוסמן 

תקציר המחקר: פרסית אמצעית היא שפה איראנית דרום-מערבית המתעודת מהמאה השנייה לפני הספירה ועד המאה התשיעית לספירה. בעבודתי אסתמך על קורפוס רחב של טקסטים בפרסית אמצעית לסקירת דגמי הערכיות של כ-70 פעלים, ואתאר את תכונות מבני הארגומנטים של דגמי ערכיות שונים בפרסית אמצעית.

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה