אלון ברנד

Alon.Brand1@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

תחום המחקר: ספרות חז"ל ומסירתה

נושא המחקר: ביקורת נוסח התלמוד של חכמי ימי הביניים

תקציר המחקר: התיאוריה הטקסטואלית של חכמי ימי הביניים: יחסם של הראשונים לשאלות נוסח, עבודתם הפילולוגית וביקורת הטקסט שלהם. המחקר יתמקד בבדיקת עבודתו של ר' שלמה בן אדרת (הרשב"א), שהתייחס באופן רציף לבעיות נוסח בתלמוד במאות סוגיות, הן בחיבוריו הפרשניים הן בתשובותיו. 

שנת תחילת המלגה: תש"ף