אלון ברנד

Alon.Brand1@mail.huji.ac.il
תלמוד והלכהתחום המחקר: ספרות חז"ל ומסירתה