איתמר וייסביין

איתמר  וייסביין

ארכיאולוגיה 

נושא המחקר: ניתוח הממצאים ממקדש כנעני מסוף תקופת הברונזה-המאוחרת בתל לכיש

שם המדריך: פרופ' יוסי גרפינקל 

תקציר: במחקרי אני עוסק בניתוח הממצאים שנמצאו במקדש כנעני מן המאה ה12 לפנה"ס, שנחשף במסגרת חפירות המשלחת הרביעית לתל לכיש (בעונות 2014-2015) בניהולו של פרופ' יוסי גרפינקל מהמכון לאכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. הממצאים מהמקדש כוללים כלי חרס, כלי מתכת, כלי אבן ועוד. ניתוח הטיפולוגיה והפיזור המרחבי של הממצאים במקדש יאפשר ללמוד במשהו על עולמם הפולחני של באי המקדש, מקורות ההשפעה שלהם ועל רגעיו האחרונים של המקדש לפני החורבן הסופי של לכיש הכנענית. 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה