איתי קגן

itai_kagan.png

החוג למקרא

נושא המחקר: סוגיות דיאכרוניות בשירה המקראית (כותרת זמנית)

שם המנחה: פרופ' מיכאל סיגל

תקציר המחקר: איסוף ומיון מסורות פרשניות המשותפות לתרגומים הארמיים הקדומים ולספרות הבית השני העברית והארמית, במטרה לברר את השתלשלות כל מסורת בנפרד ובמטרה להבין את היחס הכללי בין הקורפוסים, כאשר מוקד השאלה היא האם התרגומים הכירו את ספרות הבית השני, או שמא להפך.

תקציר ביוגרפי: איתי קגן הוא בעל תואר בוגר במקרא ובלשון העברית מן האוניברסיטה העברית ובעל תואר מוסמך במקרא ובתכנית המצטיינים של בית ספר מנדל. עיקר פעילותו בחקר השתלשלות מילים, מטבעות לשון, טקסטים ומסורות בעולם העברי בפרט והשמי הרחב בכלל, הכוללת התחקות אחר התפתחויות דיאכרוניות של יחידות קטנות, החל ממקורות של המזרח הקדום, דרך תקופת המקרא, וכלה בספרות הבית השני וראשית ספרות חז"ל. מלבד זאת מתעניין במחקר פילולוגי כללי של טקסטים עבריים וארמים, וכן בבלשנות שמית משווה.

פרסומים:

  • 'האטימולוגיה של חֹק ושל חק"ק', בתוך: מחקרים בלשון המקרא, ירושלים תשע"ט (בדפוס).
  • 'נוסחאות חוק במגילת אסתר ובחגי ספר היובלים', מגילות יג (תשע"ז), ע"מ 186-196

מלגת נשיא תשע"ט

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ז