ד"ר אילונה ספקטור

ד"ר
אילונה
ספקטור
ilona.spector@gmail.com

חוג: בלשנות

נושא המחקר: תחביר וסמנטיקה של המשפט המבוקע בעברית מודרנית.

 

תקציר המחקר: עבודת המחקר שלי עוסקת גם כן בתחביר וסמנטיקה של העברית המודרנית, אך הפעם מנסה להתחקות אחר תופעת המשפטים המבוקעים (מבנה המשמש להדגשת אלמנט כלשהו במשפט ע"י 'ביקוע' המשפט לשניים והפיכתו למשפט שמני – לדוג': זה יוסי שהבטיח להגיע לישיבה). במסגרת הפיתוח האחרון בתיאוריה הגנרטיבית החומסקיאנית – המינימליזם. העבודה תבחן את מקומו של המשפט המבוקע (הקלפט) בעברית ותשווה אותו אל אותו המבנה בשפות רומאניות, סלאביות וגרמאניות. כמו כן, בעבודת המחקר אנסה לבחון את מקומו של המשפט המבוקע בטיפולוגיה הכללית של משפטים שמניים. אנתח את המבנה מבחינה תחבירית, סמנטית ופראגמאטית ואבחן את השלכותיו של ניתוח זה על התיאוריה התחבירית הכללית שפותחה למבנים דומים באנגלית ובשפות הרומאניות. שיטת העבודה האמפירית תתבסס על שיפוטי דקדוקיות לפי אינטואיציות של דוברים ילידיים מחד ועל קורפוס העברית המדוברת של אוניברסיטת ת"א מאידך.

מלגת נשיא תשע"א