אור לנקרי

or.lankri@mail.huji.ac.il

ספרות כללית והשוואתית

נושא המחקר: הקנון הפנימי: קווים לחקר הקנוניזציה של יוצר יחיד

שם המנחה: פרופ' דוד פישלוב

תקציר: עבודת המאסטר שלי עוסקת בחקר הקנון הספרותי ובפרט בשאלת הקנון הפנימי, כלומר מבחר היצירות המזוהה עם כל יוצר. לרוב רק קומץ יצירות מבין מכלול יצירתו של אמן נעשה מזוהה עמו. ג'יימס ג'ויס, למשל, מוכר ברבים כמחברם של יוליסס ודיוקן האמן כאיש צעיר, אך מעטים מודעים לכך שג'ויס היה גם משורר ומחזאי. אף שמדובר בתופעה חשובה שנוגעת במידה רבה לכל יוצר בכל תחומי האמנות, הנושא קיבל תשומת לב מעטה במחקר. בעבודה זו ביקשתי לחקור לעומק את תופעת הקנון הפנימי באמצעות בחינת גוף יצירתם של מספר מחברים. במסגרת העבודה חקרתי אילו מבין יצירותיהם הן הקנוניות ביותר (הנחקרות ביותר, הנלמדות ביותר, המתורגמות ביותר וכן הלאה) ובחנתי מאילו היבטים מבחר היצירות המצומצם שעמו הם מזוהים הוא ייצוגי או לא ייצוגי ביחס לכלל יצירתם. 

 

מחזור תשע"ד