אור אמיר

אור אמיר

לימודי האסלאם והמזה"ת

נושא המחקר: אמירים ממלוכים ושיח'ים צופים: מחקר ביחסים בין שליטים וקדושים

שם המנחים: ראובן עמיתי ודניאלה טלמון-הלר 

תקציר המחקר: מחקר זה יבחן את היחסים שנרקמו בין האליטה הממלוכית לבין שיח'ים צופיים בסוריה הגדולה (בלאד אלשאם), הן מבחינת הפן התועלתני של יחסים אלו – כלומר פטרונות מחד ומתן לגיטימציה מאידך; והן מנקודת ראות של אמונה כנה של הממלוכים בכריזמה וביכולותיהם המופלאות של השיח'ים והשתתפות פעילה של הממלוכים בפולחן צופי על שלל גווניו. השאלות המרכזיות שיבחנו יהיו, עד כמה הושפעו הממלוכים, וההיסטוריוגרפיה שנכתבה תחתיהם, ממסורות השלטון וההיסטוריוגרפיה שהתפתחו החל מתקופת הסלג'וקים והמשיכו תחת הזנגים והאיובים; ומצד שני, מה ניתן ללמוד על הממלוכים מיחסם לשיח'ים אלו ומה ניתן ללמוד מכך על חשיבותם של שיח'ים אלו בחברה האסלאמית של סוריה בימי הביניים המאוחרים.

מאמרים ופרסומים:

"חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש-עשרה – ארבע-עשרה על פי מקור חדש-ישן," קתדרה 156 (תשע"ה), 70-39.
“Niẓām al-Dīn Yaḥyā al-Ṭayyārī – An Artist in the Court of the Ilkhans and 
Mamluks”, forthcoming in Asiatische Studien 2017.
“Forming a New Local Elite: The ‘Uthmānī Family of Ṣafad”, forthcoming in Proceedings of the Third Conference of the School of Mamluk Studies, Leiden 2018.

מלגת נשיא תשע"ה