אורן סלע

orensela27@gmail.com

החוג לספרות כללית והשוואיתית

נושא המחקר: מוזיקה ושירה לירית בהקשר מודרני: בין טקסט, לחן וביצוע

שנת תחילת המלגה: תשפ"א