ד"ר אורי עציוני

uri_cogito@yahoo.com

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: יחס והיסטוריות בפואטיקה של פרידריך הלדרלין.

תקציר המחקר: המחקר מתמקד בבחינה פילוסופית של הכתבים התאורטיים של הלדרלין בעיקר ביחס למחשבה הפילוסופית בזמנו (הגל, שלינג, פיכטה) מחד ולמיסטיקה הנוצרית שקדמה לו מאידך.
באופן כללי, המחקר מתמקד בפילוסופיה האידאליסטית הגרמנית מסיום המאה ה18 ועד למחצית המאה ה19 ובניסיון לאתר את המקורות שלה בתיאולוגיה הנוצרית של ימי הביניים.
כך, תחום-המחקר הוא בינתחומי בעיקרו בין מדעי-הדתות (תאולוגיה), פילוסופיה, ספרות השוואתית ולימודי גרמנית.

מלגת נשיא תשס"ח