אורי דוידוביץ'

uri.davidovich@mail.huji.ac.il

חוג: ארכאולוגיה

נושא המחקר: מדבר יהודה בתקופות הכלקוליתית, הברונזה והברזל (האלף השישי - האלף הראשון לפנה"ס):יחסי מזרע וישימון בראי דגמי פעילות בסובב מדברי מוגדר.

 

תקציר המחקר: המחקר עוסק בתולדות הפעילות האנושית במדבר יהודה במבט מן "המשך הארוך". מטרת המחקר הינה התחקות אחר דפוסי הפעילות באזור בו מתרחש מגע הדוק בין חברות מדבריות וחברות יושבות-קבע, לרבות דפוסים ייחודיים הנגזרים מן התנאים הסביבתיים הספציפיים למדבר יהודה. המחקר מבוסס על איסוף כלל המידע הארכיאולוגי שהצטבר במחקרי עבר וניתוח מחודש של פריסת האתרים ותרבותם החמרית, ועל סקר שדה ראשוני במרחב בן 170 קמ"ר בחלקו הדרומי של מדבר יהודה. בשלב הבא יעשה נסיון לזהות את התשתיות החברתיות שיצרו את דגמי הפעילות הנצפים בכל תקופה, באמצעות מחקר השוואתי עם דגמי פעילות עתיקים ומודרניים רלוונטיים. לבסוף, נחפש לתת מענה לשאלה "כיצד נתפס המרחב" על ידי יושביו ועל ידי יושבי היחידות הסמוכות לו, וכיצד תפיסות אלו נשמרו ו/או נשתנו לאורך פרק הזמן הנדון.

מלגת נשיא תשע"א