אוהד קיים

אוהד קיים

שפה וספרות ערבית

נושא המחקר: הפרוזה המחורזת בקוראן

שם המנחה: פרופסור סימון הופקינס

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה