אודיאה גבאי

odea gabbai

התכנית ללימודי תרבות

נושא המחקר:מחקר פנומנולוגי-פרשני של קול והאזנה

מנחה ד"ר דיאגו רוטמן

תקציר המחקר קול והאזנה, כתופעות שתכונה עיקרית שלהן היא חלופיותן, מזמנות איכות דואלית: עיסוק בשינוי, בחמקמקות ובערעור על גבולות ומוסכמות מחד ומאידך את התלות היסודית בתווך, במדיום, בהקשר ובנסיבות נתונות. במחקר אני מתחקה אחר האופנים שבהם הדואליות הזו מאפשרת לקול להוות ערעור מתמיד על הגדרות מובחנות (ובפרט על הדיכוטומיות חוץ/פנים ו"עצמי"/"אחר") בה בשעה שהיא מאפשרת חשיפה לסוגים שונים של חיץ, של "תווך שקוף"; מדיומים, מוסכמות, סדרים סומטיים, חברתיים, פוליטיים. נוסף על כך המחקר מבקש לגעת גם ביחס שבין קול ושמיעה לבין קריאה וכתיבה, בשאלות כגון: באילו אופנים כתיבה יכולה לעורר הגחה של "קולות אחרים" מתוך ה"עצמי"? האם קריאה דמימה היא סוג מיוחד של חוויה שמיעתית? זהו מחקר אינטרדיסיפלינרי המשלב תאוריות של אקוסטיקה, פנומנולוגיה, אנתרופולוגיה של החושים, פואטיקה ופוליטיקה של הגוף לצד התייחסות לקורפוס נבחר של יצירות אמנות (תסכיתים, מיצגי סאונד, פרוזה). המחקר יכלול גם חקירה סומטית (Embodied Research) ואמנותית (Research Creation).

שנת תחילת המלגה: תשפ"א