אהרן מושקוביץ

aharon.moskowitz@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

נושא המחקר:  הידע המדעי המשוקע בתלמוד הבבלי

מנחה:  ד"ר יקיר פז

תקציר המחקר:  המחקר יתחקה אחר הרקע התרבותי וההיסטורי של הידע המדעי המשוקע בתלמוד הבבלי ואת מידת פתיחותם של עורכיו לתרבויות הסובבות

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב