אהרן גלצר

אהרן גלצר

החוג ללשון עברית

נושא המחקר: הרקע הלשוני של פרשנות המקרא במדרשי התנאים

שם המנחה: פרופ' יוחנן ברויאר

תקציר המחקר: במחקר נבדקים כל מדרשי התנאים, מתוך ניסיון לזהות את כל הדרשות שבבסיסן עומד עניין לשוני כלשהו. מטרתה של בדיקה זו היא להציע תמונה מלאה, ככל הניתן, של כל דרכי המדרש המבוססות על ענייני לשון המצויות במדרשי התנאים, מתוך תקווה שבכך תונח תשתית לתיאור עתידי המתייחס לספרות חז"ל כולה. יתרונו של מחקר זה הוא בשיטתיות שבו - תיאור מקיף, ככל שעלה בידי, של כל המתודות הדרשניות, השכיחות והנדירות.

 

תקציר ביוגרפי:

2011 - 2015: תואר שני מחקרי בתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2008 - 2010: תואר ראשון בהצטיינות יתרה בתלמוד ולשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2005 - 2007: הסמכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל. לימודי כולל בישיבת ההסדר "ברכת משה", מעלה אדומים.

פרסומים:

ספרים
1א. נפש מרדכי: סליחות מבוארות נוסח פולין, מכון תורת אמך, מעלה אדומים תשע"ה (מהדורה שנייה מתוקנת, תשע"ח)
1ב. סליחות מבוארות קורן מנהג פולין, הוצאת קורן, ירושלים תשע"ו (מהדורה מעובדת של 1א)
2. נפש מרדכי: סליחות מבוארות כמנהג ליטא, מכון תורת אמך, ירושלים תשע"ז

מאמרים בכתבי עת שפיטים
3. "מניין לאבות מלאכות מן התורה - ביאורה של דרשה", דרך אגדה, התקבל לפרסום (כ-17 עמודים)
4. "וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ - על אשמת הארץ בהסתרת דם הנרצח", מוזה - כתב עת שפיט לתלמידי מחקר במדעי הרוח מיסודו של בית הספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים, התקבל לפרסום (כ-20 עמודים)

מאמרים נוספים
5. "פסיק רישא - ביטול תודעת היחיד", מעליות כ"ד (תשס"ד), עמ' 42¬-51
6. "אדעה מילים יענני ואבינה מה יאמר לי", המעין מו, א (תשס"ו), עמ' 35¬¬-44
7. "צריכא?! - ביאורו של מושג", מעליות כ"ז-כ"ח (תשס"ח), עמ' 111¬-117
8. "מודל אלטרנטיבי להבחנה בין השומרים", מרחבים ג (תשע"ה), חברותא - בית מדרש לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 92¬¬-109
9. "שותפות הבאה לו לאדם בעל כרחו - עיון במשנת מקיף וניקף", מרחבים ד (תשע"ו), חברותא - בית מדרש לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 71¬¬-85

פרסומים בעיתונות
10. "עברית של שבת": טור שבועי בענייני לשון וסמנטיקה, מוסף "שבת", עיתון מקור ראשון (2007).

עבודת תזה
11. הבסיס הלשוני של המדרש לפי מדרש ספרי במדבר.
מנחה: פרופ' יוחנן ברויאר.

 

מלגת נשיא תשע"ז