אבי משיח

avi_mashiach.jpg

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

תחום/נושא המחקר: מדבר יהודה בתקופת הברזל

שנת תחילת המלגה: תש"ף