אביתר ורמן

אביתר  ורמן

מחשבת ישראל ומשפטים 

נושא המחקר: מצווה, הלכה ומעשה בפרשנותו של מרטין בובר לתכנים היהודיים

שם המדריך: פרופ' בנימין פולק

תקציר: עבודה זו תעמוד על משמעות המצווה, ההלכה והמעשה בתוך הדיון העשיר שקיים בובר על היחס שבין אדם לאלוהיו, וכן את האופן בו פרשם בתוך מכלול הגותו הקיומית הדו-שיחית ויחסו עם היהדות.

 

אביתר הוא עוזר הוראה בקורס "מבוא למשפט עברי" בפקולטה למשפטים, עבור ד"ר בני פורת ופרופ' דוד פלאטו

 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה